Duitse wesp

Wespen en bijen

Uiterlijk:

Karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op achterlijf.
Werksters circa 1 tot 1,5 cm lang, koninginnen iets forser.
Stevige kaken, 2 paar doorzichtige vleugels.
Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd ("wespentaille").

Ontwikkeling:

Volledige gedaanteverwisseling.
Eind april zet een jonge koningin eitjes af.
Duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken, eerste werksters eind mei.
Werksters verzorgen verder het broed in het nest en de nestbouw.
Levensduur werksters 6 tot 7 weken.

Leefwijze:

wespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest.
De werksters zijn onvruchtbare vrouwtjes; alleen de koningin legt eitjes.
De mannetjes (darren) alleen in augustus/september, zij bevruchten de nieuwe koninginnen.
Alleen de jonge koninginnen overwinteren.
Wespen voeden zich met eiwithoudend en suikerhoudend voedsel.
Om een nest te maken knagen ze aan hout, rietmatten, enz...
Een wespennest wordt slechts 1 seizoen bewoond.

Schade/overlast:

wespen kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen.
Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine;
een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een
bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen.
Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig,
ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis.

Nut

De gewone en de duitse wesp vangen en consumeren er veel lastige en schadelijke insecten (vooral kamervliegen en steekmuggen).
Een populatie van 400 wespen kan per dag wel 3000 prooidieren naar het nest brengen

Wering/preventie:

Horren in open ramen en deuren.
Gesloten vuilcontainers en afvalemmers.
Nooit de uitvliegopening van het nest dicht stoppen.
Niet voor de vliegopening van het nest gaan staan de kans dat de wespen aanvallen is aanwezig.

WAARSCHUWING:

Indien u besluit zelf een wespennest te verwijderen doe dit dan alleen met voldoende beschermende kleding.
Indien u wordt aangevallen en gestoken door meedere wespen tegelijk kan dit zeer ernstige gevolgen
hebben en is een bezoek aan de huisarts/ ziekenhuis noodzaak.

Voor een professionele bestrijding met 100% garantie bel Wilca Systems & Services