Houtworm

Houtworm bestrijden

Heeft u overlast van houtworm?
Wilca Systems komt de overlast door houtworm in de provincie Groningen en Drenthe graag bestrijden

Houtworm

In Nederland zijn het meestal de houtworm klopkever en boktor kevers die verantwoordelijk zijn voor schade aan het hout in gebouwen.

Wilt u af van houtworm?

Bel dan met Wilca Systems (0598 - 851878) of vul het formulier om de houtworm te laten bestrijden in.

Aanvragen advies huiszwam