Huismussen

Vogels

Algemeen

De huismus komt praktisch over de gehele wereld voor.
Ruimten waar levensmiddelen of grondstoffen voor levensmiddelen worden verwerkt zijn aantrekkelijke verblijfplaatsen voor mussen.
De huismus is een beschermde vogel (flora- en faunawet)
De veel op de huismus lijkende ringmus (Passer montanus) is ook een beschermde vogelsoort

Uiterlijk van een mus

14,5 cm lang. Dikke, kogelvormige snavel, die aan de basis bijna net zo breed als hij lang is.
Mannetje heeft donkergrijze kruin, kastanjebruine nek (bef), witachtige wangen en twee witte vleugelstrepen.
Wijfje en jong hebben geen zwarte bef, zijn van boven dof bruin en van onderen vuilwit: vleugelstrepen ontbreken.
De ringmus is iets kleiner dan de huismus en heeft een zwart wangvlek en een chocoladebruine kruin.

Ontwikkeling van de mus

Een huismus legt 3-5 eieren, een enkele maal 6-7, die na 12-14 dagen uitkomen
De jongen blijven ongeveer 2 weken in het nest
Huismussen broeden 3-4 maal per jaar
Max. leeftijd 2- 3 jaar

Leefwijze mussen Algemeen

Mussen zijn cultuurvolgers en vestigen zich veelal daar waar mensen zijn.
Hun nesten bevinden zich vaak onder daken. Er wordt het hele jaar aangebouwd, omdat het niet alleen als broedplaats, maar in de winter ook als slaapplaats wordt gebruikt.

Voedsel

Mussen voeden zich voornamelijk met zaden, doch in de zomer ook met insecten en spinnen; leven ook van in gebouwen aanwezige voedingsmiddelen.

Schade veroorzaakt door mussen

Huismussen veroorzaken soms een ware plaag in voedselverwerkende bedrijven, zoals bakkerijen en tak van fabrieken en opslagplaatsen. Uit hygiënisch oogpunt zijn ze daar niet aanvaardbaar i.v.m. eventuele ziekteverspreiding en bevuiling van voedselvoorraden
Ze verspreiden een onaangename geur
Schadelijke insecten en mijten komen in mussennesten voor

Wering van mussen

Toegangsdeuren zo veel mogelijk gesloten houden
Waar nodig flapdeuren, stroken- of luchtgordijnen toepassen
Zoveel mogelijk voedsel ontnemen door zorgvuldige hygiëne toe te passen.
Netten kunnen soms ook een uitkomst bieden

Bestrijding van mussen

De wering, beheersing en bestrijding van huismussen is mede door de Flora- en faunawet aan zeer stenge regels gebonden. Eventueel weggevangen huismussen worden kunnen elders uitgezet waar deze geen ovelast veroorzaken.