Fruitvlieg

Vliegen en muggen

Uiterlijk

Volwassen fruitvlieg 0.4 tot 0.5cm lang (afhankelijk van de soort).
Bij de meeste soorten zijn de ogen helderrood, achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen. Eitjes en larven zijn voorzien van uitsteeksels of adembuizen (voor in vloeistof).

Ontwikkeling

Volledige gedaanteverwisseling.
Wijfje legt 350 tot 1000 eitjes in gistend of rottend materiaal.
Tijdsduur van ei tot volwassen dier 8 tot 11 dagen. Imago leeft 2 tot 9 weken.

Leefwijze

Fruitvliegen komen voor in de levensmiddelenindustrie (jam-en limonadefabrieken), in bierbrouwerijen, fruitwinkels, keukens, café=s en gft-containers. Ontwikkelen zich in rottende, gistende massa's of (vergeten) voerplaatsen waar zich nog restanten bevinden bijv. kippen-of varkenbiks.

Schade

Vers, gaaf fruit wordt door deze vliegjes niet aangetast.
Verontreiniging van fruit-en groenteproducten. Kunnen hinderlijk zijn in (groot) keukens, fabrieken, café's (achter de tapkast) en in de buurt van gft-containers.

Wering/preventie

Fruit en groente niet te langen en niet onafgedekt bewaren; goede hygiëne betrachten.
Vuilnisemmers en afvalcontainers goed afsluiten en na lediging reinigen.
Voor de bio-industrie: geen voerrestanten in de stallen achterlaten, stallen veelvuldig opruimen en/of reinigen.