Staalblauwe kever / Korynetes caeruleus

Kevers

Staalblauwe keverUiterlijk Volwassen kever: 4mm. Blinkende blauwe kleur.

Ontwikkeling

De eitjes worden gelegd op het oppervlak van hout nabij of net binnen uitvlieggaten.
De larven leven in hout dat werd aangetast door houtborende insecten, waar ze zich voeden met de larven van deze houtbeschadigende insecten.
Volwassen kever: Na het uitkomen paren ze, leggen ze eitjes en sterven ze.

Leefwijze

Roofvijand van de grote en klein houtworm– zijn aanwezigheid wijst dus op een ernstige plaag van een van deze houtborende insecten.
Het zijn de zelden geziene larven die de larven van de houtborende insecten in hun boorgangen opeten. De staalblauwe kever kan zelf geen schade berokkenen aan hout.