Kamervlieg

Vliegen en muggen

Uiterlijk van de kamervlieg:

Lengte volwassen kamervlieg: 0,7 tot 0,8 cm.
Larve (made) pootloos, ca 1 cm lang; geen duidelijke kop.
Pop: "tonnetje" dat bruin van kleur is.

Ontwikkeling van de kamervlieg:

Volledige gedaanteverwisseling.
Wijfje legt 600 tot 2000 eitjes ca 100-150 keer.
Eistadium duurt 1 tot 3 dagen, larvale stadium ca 1 week, popstadium 3 tot 8 dagen.
Tijdsduur van ei tot volwassen dier ca. 1 tot 3 weken.

Leefwijze van de kamervlieg:

De larven van de kamervlieg ontwikkelen zich in rottend organisch materiaal, zoals in mest in stallen, dode dieren en voedingsmiddelen.
Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze alleen in vloeibare vorm kunnen opnemen.
Zij besteden veel aandacht aan hun toilet: poten tegen elkaar wrijven en vleugels afvegen.
De mannetjes sterven spoedig na de paring; de vrouwtjes daarentegen leven 2 tot 3 maanden.
De larven van de kamervlieg leven niet dieper in het afvalmateriaal dan enkele centimeters.

Schade/overlast door de kamervliegen:

Kamervliegen bevuilen oppervlakken.
Kunnen ziektekiemen overbrengen op mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen; dit kunnen bacteriën zijn, virussen en andere schadelijke micro-organismen.
Zijn in grote aantallen hinderlijk

Wering/preventie van kamervliegen:
Afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen.
Waar nodig vliegengaas, horren en lintgordijnen.
Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren.